Scherzo No2 by Frederic Chopin
Yeji Yoon, piano

(Piano Senior division 2nd Place, 11/16/2008
)

Yeji Yoon